Ataraksia _May_Snevoll_installasjonBKH arbeidsstipend fra Vestfold Kunstsenter tildelt May Snevoll von Krogh

Kunstsentrene i Norge disponerer årlig kr. 80.000 hver fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), til tildeling av stipender og prosjektstøtte i sin region.

En flott gest til kunstsentrene fra en viktig samarbeidspartner for landets kunstnere!

Vi takker BKH for at de gir oss denne muligheten til å løfte fram samtidens visuelle kunst i Vestfold!

 

Den 4.  oktober i år ble BKH utstillingsstipend fra Vestfold Kunstsenter på kr. 20.000 tildelt Ellen Rishovd Karlowicz,  som søndag 16. november avslutter sin utstilling i kunstsenteret.

 

I begynnelsen av oktober utlyste vi også BKH arbeidsstipend fra Vestfold Kunstsenter på kr. 60.000!

I utlysningsteksten het det at Arbeidsstipendet skal gå til en yrkesaktiv billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold. Yngre kunstnere ble oppfordret til å søke og søknadsfristen var 10. november.

 

Arbeidsstipendet ble delt ut på åpningen av årets juleutstilling – VESTFOLD 2014 – som åpnet i kunstsenteret lørdag 22. november kl. 13.00.

 

Det kom inn 22 gode søknader så det ble ett vanskelig valg.

Tanken med et arbeidsstipend er å gi en kunstner anledning til å fordype seg i og utvikle sitt kunstneriske arbeid. Det er vårt ønske at stipendet bidrar til å stimulere kunstnerens karriere.

Kunstnerisk råd v/ Kristin Vestgård, Maria Ryan Sondresen og Silje Almås har på vegne av styret i Kunstsenteret valgt å tildele beløpet til en yngre kunstner som er kommet «tilbake» til Vestfold (etter endt utdanning) og som har valgt å etablere seg i hjembyen Larvik.

 

May Snevoll von Krogh jobber med keramiske skulpturer. Hun Har et særegent uttrykk som har blitt lagt merke til både blant fagfeller og publikum. Hun arbeider i grenselandet mellom det vakre nærmest sublime og en dissonans som får oss til å se en gang til – stoppe opp og – tenke nøyere etter. Hun er en perfeksjonist med et klart øye for det visuelle språket, men tør også å utfordre, stille seg nye mål og utforske nye arbeidsformer. Etter Juryens syn er hun en ung kunstner med et stort potensiale!

Kunstneren har deltatt i utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Vi tror at stipendet kan bidra til å gi kunstneren rom for å videreutvikle sitt kunstneriske utrykk og utgjøre en forskjell i den videre utvikling av hennes kunstneriske karriere.

Vi vil med dette gratulere May Snevoll von Krogh med BKH arbeidsstipend fra Vestfold Kunstsenter 2014!

Se også hjemmesiden: www.mayvonkrogh.com

og linker:

http://www.tb.no/kultur/pris-og-stipend-til-kunsten-1.8662423

 http://www.nrk.no/vestfold/rort-kunstnerprisvinner-1.12058965