Rødt(c)Hanne Friis 2013Måneskinn 1892 (c) Ståle Sørensen -BONO 2013Scenario(c)Anna Widén 2013funnet malefille (c) A K Dolven - BONO 2013- foto Thomas Moss

Rødt (c) Hanne Friis 2013, Måneskinn 1895 (c) Ståle Sørensen/BONO 2013, Scenario (c) Anna Widen 2913, funnet malefille (c) A K Dolven/BONO 2013. Bilde 1, 2 og 4 foto: Thomas Moss www.icu.no

Bakgrunnen  for MÅNESKINNSTIEN var en henvendelse fra Horten kommune med ønske om samarbeide i forbindelse med markeringen av 150 års jubileet for Edvard Munch i Åsgårdstrand, noe Vestfold Kunstsenter mer enn gjerne ville være med på.

Et sentralt aspekt ved Horten kommunes markering av Munch 150 var fokus på samtidskunst – fordi Munch var den modige uredde og søkende kunstner han faktisk var.

På tross av en hang til å vende tilbake til de samme motivene var han ingen nostalgiker, men på stadig søken etter nye uttrykk og teknikker for å formidle disse motivene. Han sto i sin tid og tok aktivt del i de mange forandringene som fant sted i samfunnet.

Som et ledd i den nasjonale markeringen av MUNCH 150 gjorde vi deler av Åsgårdstrands uterom til arena for stedsspesifikke, temporære kunstinstallasjoner; Kunstanlegg 4: MÅNESKINNSTIEN – MUNCH 150 var et faktum.

Edvard Munch fKunstnermøte og montering juni 2013lyttet grenser og utfordret sin samtid. Vi ønsket å knytte bånd fra Munchs grensesprengende kunstnerskap til vår tids eksperimentelle samtidskunst.

Fire kunstnere ble valgt ut etter nasjonal prekvalifisering og lukket konkurranse: A K Dolven, Hanne Friis, Ståle Sørensen og Anna Widen.

Åsgårdstrands tilknytning til Munch og stedets egenart bød både på utfordringer og åpnet for muligheter for de deltakende kunstnerne. Ønsket var å tilby en interessant arena for samtidskunstnere som arbeider stedsspesifikt og eksperimentelt. Prosjektet foregikk inne i gamle hager, på brygga, ute

 

på moloen og ned i vannet,  og  på steder der man ikke vanligvis møter samtidskunsten. Prosjektet ble vist hele sommeren 2013 og vi er stolte av å ha vist kunst som ble skapt spesielt for dette stede og denne anledningen.

Siden prosjektet var tidsavgrenset har Vestfold Kunstsenter nå laget en katalog og en utstilling som dokumenterer prosjektet for ettertiden, til inspirasjon og refleksjon for senere Kunstanlegg og for andre som ønsker å skape noe liknende. Katalogen publiseres på utstillingen og på nett når utstillingen er over.

Velkommen til utstilling!