”Frihet i ingenmannsland”

– En skulpturutstilling der Hans Martin Øien reflekterer over kunstens oppgave som fri og uavhengig.

Klikk her for bilder og anmeldelse av utstillingen.

http://hansmartinoien.no/project/Frihet/frihet.html

Tittelen henspiller på utstillingens arbeider som befinner seg i et slags grenseland både når det gjelder innhold og utforming.
Først av alt handler det om å utrykke seg fritt i materialer. I perioder bruker kunstneren mye tid på å utforske nye materialer og utrykk og noen ganger resulterer dette i arbeider som på et vis er løsrevet, har blitt hjemløse, de lever i sin egen lille verden og ser verken til høyre eller venstre. De faller mellom alle ”kunst-stoler” og nyter en frihet i ingenmannsland.
Arbeidene henviser ikke til noen bestemt tradisjon eller formspråk, er ikke resultater av et overordnet konsept, men snarere er av fri lek i atelieret eller i skisseboka.
Det ligger mye energi i den formale utførelsen av verkene på denne utstillingen, men under overflaten ligger det historier og allegorier som alle har noe med begrepet frihet å gjøre; frihet fra historien, frihet til å være naken, tapt frihet, frihet på bekostning av det totalitære, vold for frihet.
Kunstens oppgave er å være fri og uavhengig heter det, men ligger det frihet i å løse ”oppgaver”?
Ligger det ikke en større frihet i fri lek eller blir dette en anstrengt og hjemløs frihet man ikke kan dele med andre og derfor ikke kan nyte selv? Gjennom sammenstillingen av verkene søker kunstneren en poetisk tilnærming til hva frihet kan innebære. Utstillingen består hovedsakelig av skulpturer i tre men det er også benyttet materialer og teknikker som finér, stål, aluminium, porselen, keramikk, digitaliserte tusjtegninger – alle umiskjennelig Øien!

Hans Martin Øien er en aktiv og engasjert deltaker på den norske kunstscenen, bosatt på Berger i Vestfold. Øien er billedhogger og samarbeider med graffitikunstnere i prosjekter kalt Collaborism – sist sett hos oss i Kunstanlegg 3- MIGRASJON med prosjektet «Wanted not Wanted», en grafittibemalt container med utstilling innvendig, på Tønsberg Torg i 2008.  Sammen med Graffitigruppa har han hatt flere prosjekter og installasjoner, bl.a. på Høstutstillingen og på Vigelandsmuseet i 2008 og «Frontside Disaster» Norsk Billedhoggerforening, Youngstorget i Oslo 2009. Hans Martin Øien har også hatt en rekke separatutstillinger bl.a. på Haugar Vestfold Kunstmuseum 2004, i Drammens Museum for kunst i 2005 og han var Festivalutstiller under Filmfestivalen i Haugesund, Haugesund Billedgalleri i 2007 og en lang rekke utsmykkingsoppdrag og monumentale arbeider over hele landet, for eksempel Industrimonumentet i Strømsø Elvepark i Drammen, som de mange togreisende fra Vestfold har sett på sin vei til og fra Oslo.

Og endelig en separatutstilling med Hans Martin Øien i Vestfold Kunstsenter!